LIDOTA không hợp tác phân phối với bất kỳ nhà cung cấp nào thương hiệu LIDOTA là trực thuộc Công TY TNHH Xây Dựng LIDOTA sở hữu do vậy mọi nhà cung cấp khác đăng bán sản phẩm không thuộc website LIDOTA.COM là không thuộc thương hiệu LIDOTA sở hữu và chúng tôi sẽ khởi kiện các nhà cung cấp thương hiệu LIDOTA không phải là sản phẩm được đăng bán trên website LIDOTA.COM mà lấy thương hiệu LIDOTA

 

Call Now Button
X